Το stress μπορεί να αποδειχθεί εξίσου προστατευτικό και επιβλαβές, ανάλογα με την δυνατότητα κάθε ατόμου να το διαχειριστεί και να το αντιμετωπίσει. Οι μηχανισμοί του stress ενδέχεται να οδηγήσουν σε διάφορες ασθένειες, καθώς σχετίζεται άμεσα με καρδιαγγειακά νοσήματα, διαταραχή του μεταβολικού συνδρόμου, καρκίνο και λοιμώξεις. Η έλλειψη φυσικής άσκησης, το κάπνισμα και η προτίμηση σε τροφές υψηλής θερμιδικής αξίας αποτελούν δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορς στο stress, που έχουν ενοχοποιηθεί στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρκίνου, συγκεκριμένα τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες. Συνεπώς, η αποφυγή της σωματικής κόπωσης και του καπνίσματος, η λήψη τροφών πλουσίων σε λιπαρά και σάκχαρα προσφέρουν μία προσωρινή ανακούφιση από τα αρνητικά συναισθήματα που επιφέρει το δυσπροσαρμοστικό stress αλλά δεν το αντιμετωπίζουν ολοκληρωτικά, με αποτέλεσμα τη διαιώνισή του και την ανάπτυξη κάποιας νόσου.

Συνεπώς, η υιοθέτηση της υγιεινής διατροφής βοηθά στην αντιμετώπιση του στρεσσογόνου παράγοντα. Γι’αυτό, στα άτομα που διακρίνονται από ολιγάρκεια στην πρόσληψη τροφής, προάγουν και την συναισθηματική ανακούφιση. Επιπλέον, η φυσική άσκηση παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο για την σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία των ατόμων, όσο και συνολικά για την ποιότητα ζωής τους. Η ύπαρξη stress δύναται να επηρεάσει και τις κοινωνικές σχέσεις, όπως τις οικογενειακες σχέσεις, αλλά και την απόδοση, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος. Γι’αυτό, πέραν της σωστής διατροφής, ο άνθρωπος πρέπει να αναπτύξει δεξιότητες για την αντιμετώπιση του stress, κυρίως μέσω της συμβουλευτικής, για την αύξηση του αισθήματος του ελέγχου και της αυτογνωσίας.