Η φυσική άσκηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την υγεία του ανθρώπου – τόσο σωματική όσο και πνευματική και ψυχική – αλλά και για την γενικότερη ποιότητα ζωής, προλαμβάνοντας την εμφάνιση διαφόρων παθήσεων και καθυστερώντας την εξέλιξή τους. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής καθιστά αναγκαία τη συνταγογράφηση άσκησης με στόχο την διατήρηση καλής υγείας και την μείωση της θνησιμότητας λόγω της καθιστικής ζωής και των προβλημάτων υγείας που αυτή δημιουργεί. Πράγματι, η άσκηση είναι το καλύτερο μέσο πρόληψης ποικίλων παθήσεων σε όλα τα επίπεδα, πριν την ανάπτυξη παραγόντων κινδύνου.

Επιπλέον, η άσκηση αποτελεί βασικό παράγοντα που οδηγεί στη μακροζωία, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νόσων, σακχαρώδους διαβήτη, παχυσαρκίας, νόσων των οστών και των αρθρώσεων, καρκίνου – ιδιαίτερα του μαστού – αλλά και ψυχικών νόσων. Ανάμεσα στα ευεργετικά αποτελέσματα της φυσικής άσκησης, καθίσταται η προσαρμογή του ίδιου του σώματος και κυρίως της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος αλλά και του νευρομυϊκού συστήματος, τα οποία πλέον επιδεικνύουν μεγαλύτερη αντοχή και δύναμη, αντίστοιχα. Λόγω αυτών ακριβώς των ευεργετικών αποτελεσμάτων, η σωματική άσκηση πρέπει να εντάσσεται στην καθημερινότητα όλων των ηλικιακών ομάδων ανεξαρτήτως φύλου ή εθνικότητας.