Η σύγχρονη ιατρική πρακτική επικεντρώνεται στη φαρμακευτική και χειρουργική παρέμβαση. Ο άνθρωπος, όμως, ως ζώον πολιτικόν, μπορεί να επωφεληθεί από την υιοθέτηση του μεσογειακού τρόπου ζωής και της μεσογειακής διατροφής για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Ο τρόπος που μοιράζεται το φαγητό και η συνύπαρξη στο τραπέζι αποτελούν δείγματα κοινωνικής ανταλλαγής, επικοινωνίας αντικατοπτρίζοντας αξίες του πολιτισμού και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Το κύτταρο της κοινωνίας, η οικογένεια, οι ερωτικοί σύντροφοι και ο γάμος, οι κοινωνικές επαφές και το φιλικό περιβάλλον, η συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες, η συμμετοχή σε δρώμενα πάσης φύσεως, κυρίως θρησκευτικής, ως δείγμα πολιτισμού, αποδεικνύουν πως η κοινωνικοποίηση του ατόμου και η ανάπτυξη υγιών σχέσεων προστατεύουν το σώμα και το μυαλό του ανθρώπου. Η γενικότερη, μάλιστα, ικανοποίηση των ανθρώπων από τις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους μεταφράζεται με καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία και κατά συνέπεια μακροημέρευση και μακροζωία.